Drosjeutvalgets første delutredning

Drosjeutvalget har nå lagt frem sin første delutredning med forslag til endringer i reguleringen av drosjenæringen i Norge. Utvalget, som har som formål å vurdere og forbedre reguleringen av drosjetjenester, har nå presentert enstemmige forslag som tar sikte på å styrke bransjen og bedre kundetilbudet.

«Denne delutredningen er et stort steg på vei mot en bedre taxinæring. For Norges Taxiforbund har det vært viktig å presisere de utfordringene næringen har stått overfor siden frislippet. Derfor er vi godt fornøyd med arbeidet og ser på denne innstillingen som et stort steg i riktig retning, der fremtidens drosjenæring står i fokus. Sentraltilknyttingsplikten vil føre til en trygg næring, der vi ivaretar sjåfører, løyvehavere og passasjerer. Tryggheten og forutsigbarheten i næringen vil føre til flere seriøse aktører, som vil komme kundene til gode.»
- Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund.


De konkrete forslagene:
Sentraltilknytningsplikt innføres.
Utvalget har foreslått en plikt for alle drosjeløyvehavere til å være tilknyttet en drosjesentral. Dette innebærer at løyvehaverne må ha avtale med en eller flere drosjesentraler og følge de bestemmelsene som hver sentral fastsetter for tilknyttede sjåfører. Dette vil bidra til bedre koordinering og samarbeid i bransjen. Løyvehavere som ikke ønsker å knytte seg til eksisterende sentraler, har muligheten til å søke om løyve som drosjesentral selv, eller gå sammen med andre løyvehavere for å etablere en ny sentral. Rapportering til sentralen blir viktig for å sikre at all betaling for løyvepliktig transport registreres i taksameteret og at nødvendig informasjon sendes inn til myndighetene.

Yrkestransportlovens løyvekategorier deles opp.
En viktig del av utvalgets forslag er å dele opp yrkestransportlovens løyvekategorier slik at turvognløyve reguleres i § 4 og drosje reguleres i § 9. Dette vil bidra til økt klarhet og presisjon i reguleringen av de ulike tjenestene.

Løyveplikten.
Et sentralt forslag er også å endre bestemmelsen om løyveplikt, slik at ikke-kommersiell virksomhet ikke lenger vil falle inn under løyveplikten. Dette betyr at virksomheter som ikke har som mål å tjene penger, som frivillige organisasjoner, ikke vil være underlagt løyvekravet selv om de driver transport mot vederlag. Dette forslaget er ment å forenkle regelverket og redusere behovet for dispensasjoner for slike transporttjenester.

Universell utforming.
Utvalget understreker også behovet for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Drosjesentralene vil derfor bli pålagt å sikre at en tilstrekkelig del av drosjene som er tilknyttet dem, er utstyrt for å transportere personer med nedsatt funksjonsevne i samsvar med gjeldende regler og krav til universell utforming.


Denne første delutredningen inneholder også forslag om etablering av et nytt kapittel 2 A i yrkestransportloven som vil omhandle drosjesentraler. Forslagene i delutredningen er enstemmige, med unntak av spørsmålet om løyvedistrikt og formidling av alle turer gjennom sentralen, som er blant mindretallsforslagene.

Drosjeutvalget vil fortsette arbeidet og vil i sin kommende delutredning vurdere spørsmål knyttet til antallsregulering, driveplikt og samordning av pasientreiser og skoleskyss. Utvalget erkjenner behovet for en grundig vurdering av disse områdene og vil gi ytterligere anbefalinger i den kommende delutredningen.

Kontakt: For mer informasjon eller intervjuforespørsler, vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlig i Norges Taxiforbund: Adrian Salihu, Telefon: 90 90 76 77, E-post: adrian.salihu@nortaxi.no

På denne siden brukes informasjonskapsler ("cookies") til å få statistikk over bruk av sidene våre og for å gi ekstra funksjonalitet til deg. Ved å fortsette å bruke siden bekrefter du at du godtar det.

Les også vår personvernerklæring.

Norges Taxiforbund

Lindeberg Næringsvei 26
1067 Oslo
Org.nr. 970237410

Telefon

23 21 04 00

Design: Milla-design.no // Utviklet av: iMaker